Je nejdelší a nejvodnatější řekou v Čechách. Právem je tak nazývána královnou českých řek.

Její délka od jejího pramene pod Černou horou na Šumavě až po soutok s Labem u města Mělník činí 430 km a plocha jejího povodí je 28.090 km čtverečních. Řeka nejprve protéká šumavskými lesy podél hraničního hřebene a její tok se zastavuje na Lipenské přehradě. Pod Vyšším Brodem až k Českým Budějovicím  protéká hezkou, mírně zvlněnou krajinou. Poté následuje řetěz přehrad vltavské kaskády, který zásadně změnil krajinný ráz středního toku. Od Slap po Mělník je řeka vodní cestou s lodní dopravou. Délka toku řeky Vltavy, protékajícího v Praze je cca 31 km a průměrný průtok na úseku, kde bude probíhat Carp Marathon  Praha je 148 m3/s.

Co se týče rybí obsádky, tak jsou zde zastoupeny skoro všechny druhy ryb (dohromady zde žije 43 druhů ryb, některé se ale běžně na udici  nechytají – např. vranka obecná), ale nás především zajímá kapr. Kapr je ryba, která se do Vltavy nejvíc vysazuje a nejvíc se také chytá. Loví se kapři nejčastěji mezi 2 až 10 kg, ale plave zde i několik trofejních kusů blížících se magické hranici 20 kg. A uvidíme, třeba se během závodů, nějaký takový „macek“ přeci jen uloví. Kromě ryb se tu vyskytují také raci. Nejvíce však rak americký, který bohužel vytlačuje původní druh, raka říčního. Mimo jiné se zde hojně vyskytuje i škeble říční, což svědčí o čistotě vody. Co se týče dna Vltavy, tak je převážně štěrko písčité s hloubkou koryta až 7 m. V zátokách jsou většinou nánosy bahna a dalších naplavenin.